Ιδιωτικό Απόρρητο

Η επιχείρηση μας σεβόμενη τη σημασία που έχει η ορθή συλλογή, διατήρηση, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των πελατών της καθώς και των επισκεπτών/χρηστών του e-shop, δηλώνει ρητά ότι τηρεί όλα τα εχέγγυα ασφαλούς διαχείρισης και προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε συμμόρφωση των όσων ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’ αρ. 2016/679, όπως αυτός ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο και ισχύει σήμερα.

Η επιχείρηση μας δεσμεύεται να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα. Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για το ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε και γιατί.

Για όλες τις παρεχόμενες από την επιχείρηση μας υπηρεσίες, Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, είναι η επιχείρηση «ΜΙΣΣ ΛΕΜΟΝ Ο.Ε.» που έχει έδρα στην Αθήνα, Πρόκλου 30.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email)

 • Στην αποστολή παραγγελιών για την ορθή και έγκαιρη αποστολή της παραγγελίας σας.
 • Στην αποστολή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) για την επιβεβαίωση και τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.
 • Στην αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) για να σας κρατάμε ενήμερους για εκπτώσεις, προσφορές, διαγωνισμούς και νέα προϊόντα, αφού προηγηθεί η ρητή συγκατάθεση σας στη λήψη αλληλογραφίας τέτοιου περιεχομένου.
 • Στην πρόληψη και εντοπισμό αξιόποινων ενεργειών είτε εναντίον σας είτε εναντίον της επιχείρησης μας.
 • Για να είμαστε ενήμεροι για τις προτιμήσεις σας και να διασφαλίζουμε έτσι ότι σας προσφέρουμε αυτό που επιθυμείτε και να παραμένουμε ανταγωνιστικοί.

Το ιστορικό της επικοινωνίας σας με την επιχείρηση μας

Ότι συζητάμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου, μέσω email ή μέσω Facebook, Instagram κοκ., το χρησιμοποιούμε για την εξυπηρέτηση των πελατών μας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκτέλεση της παραγγελίας, εξασφαλίζοντας έτσι την ορθή εκτέλεση της και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Το ιστορικό των παραγγελιών σας και τα ‘Αγαπημένα’

Χρησιμοποιείται για την παραγγελία και την πώληση προϊόντων, την ορθή εφαρμογή της πολιτικής εξυπηρέτησης πελατών και τις πολιτικής αλλαγών-επιστροφών των προϊόντων και για να καταφέρνουμε να είμαστε ενήμεροι για τις προτιμήσεις σας διασφαλίζοντας έτσι ότι σας προσφέρουμε αυτό που επιθυμείτε και να παραμένουμε ανταγωνιστικοί.

Πληροφορίες που μας δίνετε όταν περιηγείστε στον ιστότοπο μας (ΙΡ address) και δεδομένα που αφορούν την τοποθεσία σας , στην περίπτωση που επιθυμείτε να την μοιραστείτε μαζί σας.

Οι πληροφορίες αυτές μας βοηθούν στο να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες επιλογές (όπως η επιλογή γλώσσας) και να απολαμβάνετε έτσι την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία και στην προστασία του ιστότοπού μας από αξιόποινες ενέργειες είτε εναντίον σας είτε εναντίον της επιχείρησης μας και για να τηρήσουμε την υποχρέωση μας περί ασφαλούς συλλογής, επεξεργασίας και διατήρησης των δεδομένων σας.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας γνωστοποιήσετε κανενός είδους προσωπικό δεδομένο- πληροφορία από τα παραπάνω. Στην περίπτωση όμως που δεν το κάνετε, ίσως να μην μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα που επιθυμείτε από το e-shop μας. Ωστόσο, εφόσον το επιλέξετε, θα το σεβαστούμε απόλυτα.

Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Η επιχείρηση μας δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δε μεταβιβάζει με καθ’ οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία προς οποιοδήποτε τρίτο προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες χρηστών/επισκεπτών.

Ωστόσο, μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, που εσείς μας έχετε δώσει με την ρητή συγκατάθεση σας, με τις παρακάτω κατηγορίες συνεργαζόμενων με την δική μας εταιρεία, εταιριών-επιχειρήσεων, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία:

 • Εταιρείες που συμβάλλουν στην ορθή και ομαλή λειτουργία του e-shop μας και για την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας σας, όπως εταιρείες κατασκευής ιστοσελίδων και ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και εταιρείες ταχυμεταφορών (courier services).

 

Αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

Η επιχείρηση μας δηλώνει ρητά ότι διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που οι πελάτες/ χρήστες της έχουν γνωστοποιήσει και μόνον αυτά για όσο χρονικό διάστημα οι τελευταίοι διατηρούν ενεργό το λογαριασμό τους ή για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.

Στο μέτρο που κριθεί ευλόγως απαραίτητο, σε συμμόρφωση της επιχείρησης μας στις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που απορρέουν από το νόμο, είτε για την επίλυση διαφορών, είτε για την πρόληψη και τον εντοπισμό αξιόποινων ενεργειών, η επιχείρηση μας δικαιούται να διατηρήσει αποθηκευμένα τα προσωπικά σας δεδομένα, ακόμα και αν έχετε απενεργοποιήσει το λογαριασμό σας ή δεν είναι πλέον αναγκαίο να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε μια σειρά δικαιωμάτων επί των προσωπικών σας δεδομένων/ στοιχείων, που έχετε γνωστοποιήσει στην επιχείρηση μας. Αναλυτικά:

 • Το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, διατήρησης και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων από την επιχείρηση μας (δείτε παραπάνω!)
 • Το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στα προσωπικά δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες που εσείς οι ίδιοι έχετε γνωστοποιήσει στην επιχείρηση μας
 • Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε- σε περίπτωση που δεν είναι ακριβή- τα δεδομένα που η επιχείρηση μας διατηρεί για το άτομο σας και το δικαίωμα να τροποποιήσετε (μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού/ προφίλ) κάθε στοιχείο που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που η επιχείρηση διατηρεί για το άτομο σας. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα σας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους κάτωθι αποκλειστικά αναφερόμενους λόγους:

Α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν από την επιχείρηση μας ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

Β) ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων από την επιχείρηση μας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

Γ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία,

Δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,

Ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου στο οποίο υπόκειται η επιχείρηση μας,

Στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, όπως ειδικότερα αναφέρονται στο αρ. 8 παρ. 1 του ΓΚΠΔ

 • Το δικαίωμα να σταματήσετε να λαμβάνετε προωθητικά/ διαφημιστικά μηνύματα από την επιχείρηση μας μέσω του συνδέσμου ‘unsubscribe’, ο οποίος υπάρχει σε κάθε σχετικό email που λαμβάνετε από εμάς
 • Το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει στην επιχείρηση μας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, είτε μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@misslemon.gr, είτε με την αποστολή έγγραφης επιστολής στην επιχείρηση «ΜΙΣΣ ΛΕΜΟΝ Ο.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Πρόκλου αρ. 30, ΤΚ 11635, Ελλάδα, εκτός εάν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγου όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, ή είναι προδήλως αβάσιμα, οπότε θα επιβαρυνθείτε με τα ανάλογα κόστη.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματά σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε άμεσα είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και εφόσον πριν προσεγγίσετε την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε με την επιχείρησή μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας- με σκοπό να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας, μπορείτε να προσφύγετε, εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30210 6475600

Fax: +30210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr

 

Ανήλικοι χρήστες 

Η πολιτική της Εταιρίας είναι εναντίον της συγκέντρωσης δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών.

Πολιτική ασφαλείας

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών PayPal με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 168-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

 

Πολιτική Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του προσώπου που επισκέπτεται μία Ιστοσελίδα, για την τήρηση στατιστικών στοιχείων (προκειμένου να καθορίζονται οι δημοφιλείς διαδικτυακές περιοχές ή για λόγους marketing) και τη διευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη στην Ιστοσελίδα που επιθυμεί.

Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη ή για τα αρχεία του. Χρήστης ο οποίος δεν επιθυμεί τη συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, έχει τη δυνατότητα μέσω ρύθμισης στο πρόγραμμα πλοήγησής του στο INTERNET να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως τα μελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζει για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή του με αναπόφευκτη ωστόσο συνέπεια να καταστεί πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της τοποθεσίας.